Somali to Mori no Kami-sama
Bookmark
Followed by 4 people
10
Status Ongoing
Type Manga
Released 2015
Artist Gureishi Yako
Posted By
Posted On
Updated On

Somali to Mori no Kami-sama

Synopsis Somali to Mori no Kami-sama

โลกนี้ถูกปกครองโดยเหล่าวิญญาณ ปีศาจ และสิ่งมีชีวิต เหนือจินตนาการ มนุษย์ได้ลดจำนวนลงจนเเทบหายไปจากโลกนี้
เด็กผู้หญิงคนหนึ่ง ได้ปรากฎตัวในป่าลึกที่มีโกเลมหนึ่งตนคอยปกป้อง เป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางของหนึ่งผู้ที่สายพันธ์เกือบสูญสิ้น และ หนึ่งผู้พิทักษ์แห่งป่า

Comment