Yumenashi-sensei No Shinroshidou
Bookmark
Followed by 5 people
10
Type Manga
Released 2023
Posted By
Posted On
Updated On

Yumenashi-sensei No Shinroshidou

Synopsis Yumenashi-sensei No Shinroshidou

ทาคานาชิ อดีตที่ปรึกษาด้านอาชีพได้ผันตัวมาเป็นครูแนะแนวโรงเรียนมัธยม เมื่อให้คำปรึกษาด้านอาชีพ เขาจะท้าทายความฝันของนักเรียนด้วยข้อมูลจริงและความเป็นจริงของโลกเพื่อให้เหล่านักเรียนคิดทบทวนความฝันของตนเองเสียใหม่ นักเรียนจึงต่างเรียกเขาว่า”อาจารย์ผู้ไร้ฝัน”

Comment